۲تیر به‎روایت‎تاریخ؛ روز تاجگذاری اردشیر بابکان در معبد آناهیتا

اصلاحات | اردشیر بابکان بنیانگذار سلسلهٔ ساسانی بود که در دومین روز از ماه تیر در معبد آناهید (آناهیتا) تاجگذاری كرد و شاه ایران شد و ناسیونالیسم ایرانی را بر محور ملت گرایی و آموزش‌های زرتشت احیاء كرد.

سومین سنگ‌نگارهٔ «دیهیم‌ستانی» چهارمین سنگ‌نگارهٔ اردشیر از اهورامزدا، کنده شده در نقش رستم. اردشیر و اهورامزدا سوار بر اسب در برابر یکدیگر، جسد اردوان و اهریمن زیر سم اسبان اردشیر و اهورامزدا و اردشیر درحال ستاندن حلقهٔ حاکمیت از اهورامزدا

سومین سنگ‌نگارهٔ «دیهیم‌ستانی» چهارمین سنگ‌نگارهٔ اردشیر از اهورامزدا، کنده شده در نقش رستم. اردشیر و اهورامزدا سوار بر اسب در برابر یکدیگر، جسد اردوان و اهریمن زیر سم اسبان اردشیر و اهورامزدا و اردشیر درحال ستاندن حلقهٔ حاکمیت از اهورامزدا

روز تاجگذاری  اردشیر بابکان در معبد آناهید (۲۲۶ م)
۲۳ ژوئن سال۲۲۶ میلادی (دوم تیرماه) اردشیر پاپكان در معبد آناهید (آناهیتا) تاجگذاری كرد و شاه ایران شد و ناسیونالیسم ایرانی را بر محور ملت گرایی و آموزش‌های زرتشت احیاء كرد. با پیروی از روش اردشیر بود که قرن‌ها بعد دیلمیان، صفویان و … ناسیونالیسم ایرانی را بر محور ایراندوستی و شیعه اثنی عشری زنده كردند. اردشیر كه قبلا حكمران پارس (عمدتا فارس، كرمان و سیستان) و نگهبان آتشكده آن منطقه بود پیش از تاجگذاری، حكومت اشكانیان را كه بر اثر فساد داخلی رو به ضعف گذارده بود و در برابر رومیان كوتاه می‌آمد برانداخته بود. اردشیر كه بعدا رومیان را هم از مشرق زمین عقب براند در مراسم تاجگذاری خود، همانند داریوش بزرگ گفت كه به خواست اهورامزدا شاه ایرانیان (تلفظ آن زمان: اریان) می‌شود كه مردمی نجیب و بزرگوار هستند و دروغ نمی‌گویند. به نوشته برخی از مورخان، اردشیر در این مراسم ساتراپی‎های قلمرو خود از قفقاز شمالی تا دره سند و غرب فرات تا سیردریا را برشمرده و خراسان را ابرشهر (استان بزرگتر) خوانده بود. در آن زمان، آذربایجان «آذُربایگان»، بلوچستان «ماکوران (مکران)»، کرمان «کرمانیا»، اصفهان «سپاهان»، مناطق پشتون نشین افغانستان و پاکستان امروز کوشان شهر، سیستان «سکستان»، گرجستان «ویزوران»، ارمنستان «ارمن» و … تلفظ می‌شدند. در سنگ‎نبشته‎های عهد ساسانی، عُمان و مسقط بخشی از قلمرو ایران و «مزون شهر» خوانده می‎شدند. ایران‎زمین نیز اران‎شهر = ایران‎شهر گفته می‎شد. اردشیر آموزش‎های زرتشت را که از پیش از تاسیس دولت واحد ایرانیان به دست کوروش بزرگ آیین آنان بود دین رسمی اعلام کرد و با این عمل، دین و سیاست را درهم آمیخت. به باور پاره ای از تاریخنگاران، هدف اردشیر از این کار ضمانت اجرایی دادن به اخلاقیات یعنی قانون ساختن آنها بود.

نقشهٔ لشکرکشی‌ها و نبردهای اردشیر بابکان و شاپور یکم

نقشهٔ لشکرکشی‌ها و نبردهای اردشیر بابکان و شاپور یکم

طرحی از سکهٔ دستهٔ نخست اردشیر بابکان؛ شمایل تمام‌رخ اردشیر بر روی سکه؛ چهرهٔ نیم‌رخِ بابک بر پشت سکه.

طرحی از سکهٔ دستهٔ نخست اردشیر بابکان؛ شمایل تمام‌رخ اردشیر بر روی سکه؛ چهرهٔ نیم‌رخِ بابک بر پشت سکه.

كرمانی ها كه اردشیر قبلا در نظر داشت آن شهر را پایتخت ایران كند به منظور نشان دادن خرسندی خود از پیروزی او بر اردوان و به شاهی رسیدنش، شهری را که او در آن استان ساخته بود «اردشیر وه» نامگذاری كردند. این شهر كه تلفظ نام آن به تدریج به «بردسیر» تغییر یافته است قبلا روستای کوچکی بود که توسط اردشیر عمران و توسعه داده شده و به صورت شهر درآمده بود. نوسازی دژ نظامی کرمان برفراز تپه را که به «قلعه دختر» معروف شده و آثار آن اینک در دل شهر قرار دارد به اردشیر پاپکان نسبت می دهند. متاسفانه اخیرا بر فراز این تپه آنتن مخابراتی و احتمالا آنتن سلفون نصب کرده اند که کاری نادرست بوده است.

اردشیر یکم ساسانی شناخته‌شده به اردشیر بابکان (به پارسی میانه: Ardashir i babakan.svg) بنیانگذار سلسلهٔ ساسانی بود. وی پس از شکست واپسین شاهنشاه اشکانی، اردوان پنجم در سال ۲۲۴ میلادی در دشت هرمزدگان، دودمان اشکانی را برانداخت و سلسلهٔ ساسانی را بنیان گذاشت. اردشیر از آن پس خود را «شاهنشاه» نامید و تسخیر سرزمینی که ایرانشهر یا «ایران» می‌خواندش را آغاز کرد.

پیرامون تبار و نیای اردشیر، گزارش‌های تاریخیِ گوناگونی وجود دارد. براساس گزارش طبری، اردشیر پسر بابک پسر ساسان بوده‌است. روایت دیگری که در کارنامهٔ اردشیر بابکان می‌باشد، و شاهنامهٔ فردوسی نیز همان را بیان داشته، چنین آورده که اردشیر، زادهٔ ازدواج ساسان — فردی از نوادگاندارا — با دختر بابک، حاکمی محلی در ایالت پارس  بوده‌است.

اردشیر بر پایهٔ گزارش طبری، در پیرامون اصطخرِ پارس زاده شد؛ طبری می‎افزاید که اردشیر در هفت سالگی به نزد فرمانده دژ دارابگرد فرستاده شد؛ پس از مرگ فرمانده، اردشیر بر جای او نشست و ارگبد دژ دارابگرد شد. طبری در ادامه آورده‌است که سپس بابک، شاه محلی پارس که گوچهر نام داشت را سرنگون ساخت و پسرش شاپور را به‌جای وی گماشت. براساس گزارش طبری، شاپور و پدرش بابک به‌ناگاه مردند و اردشیر حاکم پارس شد. کشمکش میان اردشیر با شاهنشاهی اشکانی بالا گرفت و سرانجام در تاریخ ۲۸ آوریل (برابر با ۹ اردیبهشت) ۲۲۴ میلادی، اردشیر با لشکر اردوان پنجم در دشت هرمزدگان روبرو شد و طی این جنگ، اردوان شاهنشاه اشکانی کشته شد.

بر پایهٔ گزارش‌های سلطنتی، این بابک بود که گوچهر شاه محلی پارس را سرنگون ساخت و پسرش شاپور را بر جای وی نشاند؛ اردشیر از پذیرش گماشتن شاپور سرباز زد و برادر خویش و هر که در برابرش ایستاد را حذف کرد و سپس سکه‌ای منقوش به چهرهٔ خود بر روی سکه و پدرش بابک در پشت سکه ضرب کرد. محتمل است نقشِ تعیین‌کننده‌ای که از اردشیر در رهبری شورش علیه دولت مرکزی ترسیم شده‌است، محصول خوانش‌های متأخرتر تاریخی باشد. احتمالاً در آن‌گاه بابک بیشتر ایالت پارس را زیر حاکمیت خود متحد ساخته باشد.

اردشیر نقش بسزایی در گسترش ایدئولوژی شاهنشاهی داشته‌است. وی کوشید تا خویش را به مثابهٔ مزداپرستی مرتبط با خدا و دارندهٔ فَرّه ایزدیبنمایاند. ادعای مشروعیت پادشاهی وی به‌عنوان نورسته‌ای برحق از نسل شاهان اسطوره‌ای ایرانی و نیز تبلیغات منتسب به اردشیر علیه مشروعیت و نقش پارتیان در توالی تاریخ ایرانی، مؤید جایگاه ممتازی است که میراث هخامنشی در ذهن نخستین شاهنشاهان ساسانی داشته‌است. اگرچه دیدگاه رایج برآن است که احتمالاً ساسانیان چندان دربارهٔ هخامنشیان و وضعیتشان نمی‌دانسته‌اند. از سوی دیگر، برخی از مورخین برآنند که نخستین شاهنشاهان ساسانی، با هخامنشیان آشنا می‌بودند و شاهنشاهان متأخر ایشان، به‌عمد به کیانیان روی آوردند. ایشان آگاهانه هخامنشیان را نادیده گرفتند تا بتوانند پیشینهٔ خود را به کیانیان برسانند؛ و از همین‌جا بود که تاریخنگاری مقدس را در پیش گرفتند.

اردشیر برای یادبود پیروزی‌هایش، اقدام به نقر سنگ‌نگاره در فیروزآباد (شهر گور یا اردشیرخوره)، نقش رجب و نقش رستم کرده‌است؛ در سنگ‌نگارهٔ وی در نقش رستم، اردشیر و اهورامزدا سوار بر اسب در برابر یکدیگرند و جسد اردوان و اهریمن زیر سم اسبان اردشیر و اهورامزدا تصویر شده‌است. از این نقش چنین برمی‌آید که اردشیر می‌پنداشته و یا می‌خواسته دیگران بپندارند که حاکمیت وی بر سرزمینی که در کتیبه‌ها «ایرانشهر» خوانده می‌شده، از سوی پروردگار مقرر شده‌است. واژهٔ ایران، پیش از این، در اوستا و به‌عنوان «نام سرزمین اسطوره‌ای آریاییان» به کار می‌رفت؛ در دوران اردشیر، عنوان «ایران» بر جغرافیای زیر حاکمیت ساسانیان اطلاق شد. اندیشهٔ «ایران»، هم برای جوامع زردشتی و هم نازرتشتی سراسر شاهنشاهی پذیرفته شد و حافظهٔ جمعی ایرانیان در مراحل گوناگون و لایه‌های مختلف جامعهٔ ایرانی تا دوران مدرن امروز ادامه یافت و زنده ماند. آنچه روشن است این است که مفهوم «ایران»، پیشتر کاربردی مذهبی نیز داشته و سپس به پیدایش صورت سیاسی آن و در مفهوم مجموعه‌ای جغرافیایی از سرزمین‌ها انجامیده‌است.

 

به توپ بستن مجلس شورای ملی به فرمان محمدعلی شاه قاجار (۱۲۸۷ ش)
محمدعلی شاه قاجار، از همان آغاز كار، مصمم به برانداختن مشروطیت بود، اما بهانه‎‏ای در دست نداشت. اما در جریان سوء قصدی كه به وی شد، بهانه لازم را به دست آورد و آن را به گردن آزادی‏‌خواهان انداخت، تا اینكه سرانجام پس از ماه‎‏ها كشمكش میان مجلس و دربار و عدم دسترسی به نتیجه مطلوب، در روز سه‏شنبه دوم تیرماه ۱۲۸۷ شمسی برابر با ۲۳ جمادی اولِ ۱۳۲۶ قمری، هنوز آفتاب طلوع نكرده بود كه قشون محمدعلی شاه به سوی مجلس روان شدند و راه‏‌هایی را كه به مجلس منتهی می‏‌شد، بستند. مجاهدان كه در میدان بهارستان بودند در سنگرهای خود به حال آماده‌‏باش درآمدند. چون خبر به گوش حضرات آیات بهبهانی و طباطبایی، از رهبران روحانی مشروطه، رسید، با بی‏پروایی و دلیری از خانه بیرون آمدند و خود را به مجلس رسانیدند تا شاید از وقوع حادثه جلوگیری نمایند. ناگهان مجلس شورای ملی كه هنوز مدت زیادی از بدو تشكیل آن نمی‌‏گذشت به دستور محمد علی شاه مستبد و توسط كلنل لیاخوف، افسر روسی به توپ بسته شد.
در پی این حمله، نعش خونین آزادی‏‌خواهان، صحن بهارستان را پُر كرد و صدای ناله و فریاد از هرسو به گوش می‏‌رسید. مجاهدان نیز مردانه، تفنگ در دست گرفته و از خود و مجلس دفاع می‏‌كردند. جنگ درحدود چهار ساعت به طول انجامید و سرانجام به نفع شاه پایان یافت. در این ماجرا، محمدعلی شاه كه مورد حمایت دولت روس بود به اعدام و تبعید و زندانی كردن نمایندگان مجلس پرداخت. شاه دستور داد كه آقا سیدعبداللَّه بهبهانی را به كرمانشاه تبعید كرده، آیت‌اللَّه سیدمحمد طباطبایی را در شمیران خانه‏‌نشین نمایند. عده‌‏ای از آزادی‏‌خواهان را، زنجیر به گردن انداخته و كِشان كشان به باغشاه بردند. از میان این جمع، تنها ملك المتكلمین و میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل از مشروطه‏‌طلبان مشهور و مخالف استبداد قاجاری را به حضور شاه آوردند. وی پس از این‏كه مدتی به آن دو دشنام داد، دستور قتل هر دوی آنها را صادر كرد. در این واقعه بیش از سیصد تن از مجاهدان، آزادی‏خواهان و مشروطه‏‌طلبان كشته و پانصد تن دیگر زخمی و تعداد زیادی بازداشت شدند. هم‏چنین انجمن‏‌ها تعطیل، روزنامه‏‌ها توقیف و مشروطیت دو ساله ایران به پایان رسید. بدین ترتیب مجلس، منحل شد و دوره استبداد صغیر آغاز گشت.

تصویب طرح اجباری شدن كلاه شاپو برای مردان در مجلس شورای ملی (۱۳۰۶ ش)
رضاخان پهلوی پس از به دست گرفتن قدرت، دائماً در تلاش برای نابودی مظاهر دینی و سنتی مردم بود و قصد جایگزینی فرهنگ نوین در ایران را در سر می‏ پروراند. وی در این راه، در هر مدت قانونی، را به مردم ابلاغ می‏‌كرد كه طرح اجباری شدن استفاده از كلاه شاپو یكی از آنان بود. این قانون ابتدا در مورد وزرا، وكلا و رؤسای ادارات و مستخدمان دولت اجرا گردید كه باید لباس متحدالشكل بپوشند و كلاه شاپو یا پهلوی برسرگذارند. سپس این دستور برای مدارس اجباری گردید و دانش‌‏آموزان موظف به پوشیدن لباس یك شكل شدند. دراین میان، بازاریان از تغییر لباس ناراضی بوده و با تمام فشار و توصیه‏‌های كلانتری‏‌ها، از آن روی گردان بودند. از آن طرف، چون قانون برای پوشیدن لباس كوتاه و كت و شلوار وجود نداشت و بسیاری از طبقات مردم، مایل نبودند از لباس اجدادی خود دست بكشند و لباس جدید را در بر نمایند، بنابراین مشكلاتی به وجود آمد. از این رو، برای اینكه این عمل صورت قانونی پیدا كند با اشاره دربار به مجلس، نمایندگان با تصویب طرحی، در دوم تیرماه ۱۳۰۶ استفاده از كلاه شاپو را اجباری اعلام كردند. با تصویب این طرح، ماموران دولت بر فشار خود بر مردم افزودند و آن را در سطح كشور رایج ساختند. در مقابل، اشخاص بسیاری بودند كه در مخالفت با این طرح، دیگر به سر كسب و كار خود نرفتند و خانه‏‌نشین شدند.

 

•  درگذشت ابن سینا 
ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، مشهور به ابوعلیِ سینا و ابن سینا و پور سینا که در غرب از او تحت عنوان اَوی سِنا(به انگلیسی: Avicenna) نیز یاد می‌شود (زادهٔ ۳۵۹ ه‍. ش. در بخارا –درگذشتهٔ ۲ تیر ۴۱۶ در همدان، ۹۸۰–۱۰۳۷ میلادی  پزشک و شاعر  ایرانی و از مشهورترین و تاثیرگذارترینِ فیلسوفان و دانشمندان ایران‌زمین است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت دارد. وی نویسنده کتاب شفا یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و القانون فی الطب یکی از معروف‌ترین آثار تاریخپزشکی است.

وی ۴۵۰ کتاب در زمینه‌های گوناگون نوشته‌است که شمار زیادی از آن‌ها در مورد پزشکی و فلسفه است. جرج سارتن در کتاب تاریخ علم وی را یکی از بزرگترین اندیشمندان و دانشمندان پزشکی می‌داند. همچنین وی او را مشهورترین دانشمند دیار ایران می‌داند که یکی از معروف‌ترین‌ها در همهٔ زمان‌ها و مکان‌ها و نژادها است. کتاب قانون ابن سینا در پزشکی به سال ۱۹۷۳ در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا تجدید چاپ گردیده است.
آرامگاه بوعلی‌سینا در میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان واقع شده‌است.

در اکثر نظرسنجی‌های برجسته‌ترین فیلسوفانِ تمامِ تاریخ، ابن سینا در جمعِ ده فیلسوفِ بزرگِ همهٔ ادوارِ جهان قرار دارد.

 

تولد پرویز پرستویی ، بازیگر سینما و تلویزیون (۱۳۳۴ ش)
Parviz Parastoui.jpgتاریخ تولد: ۱۳۳۴ (همدان) مدرك تحصیلی: دیپلم طبیعی دارای مدرك درجه سه هنری (معادل لیسانس) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. فعالیت هنری را از سال ۱۳۴۸ با اجرای نمایش در مراكز رفاه، كاخ جوانان و كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان آغاز كرد. در سال ۱۳۵۳ برای بازی در نمایش «دكه» و یك سال بعد برای بازی در نمایش «تسلیم شدگان» جایزه كاخ جوانان را گرفت. برای نخستین فیلمش «دیار عاشقان» دیپلم افتخار بازیگر نقش دوم را در دومین جشنواره فجر گرفت. او همچنین برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد در چهاردهمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم «لیلی با من است» و برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد در شانزدهمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم «آژانس شیشه‌ای» شد. بازی زیبای او در فیلم «مومیایی ۳» تحسین همگان را در هجدهمین جشنواره فیلم فجر برانگیخت. سال ۱۳۸۰ سال خوبی برای او نبود. فیلم «آب و آتش» با بازی نه چندان دلچسب و انتخاب نامناسب او و فیلم تكه پاره شده «موج مرده» با تكرار نقش حاج كاظم «آژانس شیشه ای» چهره موفقی از پرویز پرستویی به جا نگذاشت. پرویز پرستویی در سال ۱۳۸۱ فیلم نچندان موفق «عزیزم من كوك نیستم» را با بازی خوبش بر پرده سینماها داشت كه در همان سال یكی از دو جایزه بهترین بازیگر مرد را از «جشن ماهنامه دنیای تصویر» دریافت كرد. پرویز پرستویی در سال ۱۳۸۲ بار دیگر چشم‌ها را به سوی خود خیره كرد. بازی معركه و ماندگار او در نقش «رضا مارمولك» در فیلم «مارمولك» (كمال تبریزی) سیمرغ بلورین ویژه هیئت داوران جشنواره بیست و دوم فیلم فجر (بهمن ۱۳۸۲) و تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد هشتمین جشن خانه سینما (شهریور ۱۳۸۳) را برای او به ارمغان آورد.

 

درگذشت «احمد ابراهیمی» پیشکسوت آواز ایرانی (۱۳۹۲ ش)
احمد ابراهیمی متولد سال ۱۳۰۵ در اورامانات کردستان فارغ التحصیل دکترای ادبیات و از اساتید برجسته آواز ایرانی بود. وی در سال ۱۳۲۷با استادان بزرگ موسیقی ایران نظیر استادان ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، حسین تهرانی،غلامحسین بنان، ادیب خوانساری آشنا شده و از محضر همگی این بزرگان بهره‌مند شد. او پس از پنج سال که تحت تعلیم آنان قرار می گیرد اولین برنامه رادیویی خود را با محمود ذوالفنون در رادیو تهران اجرا کرد که مورد تشویق و استقبال مردم واقع شد. وی پس از یک سال اجرای برنامه های مختلف موسیقی در رادیو، در سال ۱۳۳۳ به ارکستر مرتضی خان محجوبی استاد پیانو منتقل شد و همکاری اش تا سال ۱۳۳۵ با این ارکستر ادامه داشت. این هنرمند از سال ۱۳۴۲ تا اواخر سال ۱۳۵۴ به سمت رئیس دفتر اداره کل فعالیت‌های هنری و از سال ۱۳۵۴ تا اواخر سال ۱۳۵۸ به سمت مدیر امور اداری سازمان ملی فولکلور ایران منتصب و مشغول کار شد.این هنرمند در فروردین ماه ۱۳۵۹ با تقاضای خودش بازنشسته شد. ابراهیمی از معدود کسانی بود که در دوران جوانی خود سال ها در کنار غلامحسین بنان به فراگیری آواز ایرانی پرداخت و از اساتید بنام آواز ایرانی محسوب می‌شد که خوانندگان بسیاری نزد او شاگردی کردند. احمد ابراهیمی دارای مدرک درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و خانه موسیقی نیز در سال‌های گذشته در مراسمی از زحمات این هنرمند تجلیل کرد. همچنین هیئت مدیره خانه موسیقی در طول بیماری بطور مستمر از وضعیت این هنرمند با خبر بودند و بار ها به عیادتش رفتند. ایشان در پی یک دوره بیماری در سن ۸۷ سالگی ،دوشنبه شب در بیمارستان فرمانیه تهران درگذشت.

قتل “ابومسلم خراسانی” رهبر قیام سیاه جامگان به فرمان “منصور دوانِقی” (۱۳۷ ق)
عباسیان كه از نوادگان عباس عموی پیامبر(ص) بودند، برای از هم پاشیدن حكومت بنی‏امیه و دست‏یابی به حكومت مسلمین، به بهانه‏ی طرفداری از اهل‏بیت(ع)، با پشتیبانی مردم قیام كردند. مسئولیت دعوت از مردم خراسان به “ابن یسار” مُلَقَّب به “ابومسلم” سپرده شد. ابومسلم كه سپاه خویش را سیاه‏پوش نموده و نام سیاه جامگان را بر آن نهاده بود، ابتدا در خراسان و سپس در عراق به پیروزی رسید و با تلاش و همت او بود كه خلافت عباسی روی كار آمد. با این حال، پس از مدتی “منصور” دومین خلیفه‏‌ی عباسی كه از موقعیت “ابومسلم” در هراس افتاده بود، با ترفندی او را به سوی مداین كشانده و در ۲۵ شعبان سال ۱۳۷ قمری او را به قتل رساند. پس از قتل ابومسلم، گروهی از یارانش به خونخواهی او برخاستند و كشمكش‏‌های ناشی از این خون‌خواهی تا مدت‏‌ها ادامه داشت.

پایه‎‏گذاری “قیام سربداران” در سبزوار (۷۳۷ ق)
گروهی بودند که از ظلم و تعدی مغولان که در آن زمان ایران را تحت سلطه‌‏ی خود داشتند به ستوه آمده بودند. آنان تحت رهبری روحانیون مبارزی چون شیخ خلیفه، شیخ حسن جوری، با مغولان و عوامل دست نشانده‏‌ی آن‏ها مبارزه کردند. شعار قیام کنندگان این بود که یا ظالم و ستمکار را نابود می‌‏کنیم و یا بالای دار می‏‌رویم ولی ننگ را نمی‏‌پذیریم که به همین دلیل آن‏ها را سربداران نامیدند. سربداران حدود نیم قرن بر مناطقی از شمال شرق ایران حکومت کردند و سرانجام، تیمور گورکانی در سال ۷۸۸ قمری، حکومت آنان را منقرض کرد.

 

 


 

از بامداد امروز دستجات قزاق از سواره نظام و پیاده نظام به فرماندهی صاحب منصبان روسی اطراف مدرسه سپه‌سالار و مجلس را محاصره کردند در مقابل قزاقان عده زیادی از مشروطه خواهان که مسلح به انواع سلاح‌های گرم و سرد بودند در اطراف مجلس صف آرائی نمودند. (۱۲۸۷ ش)

لیاخوف فرمانده قزاقان برای جلوگیری از تحصن مردم در سفارت انگلیس آنجا را در محاصره قزاقان قرار داد و شایع کرد هر کس به سفارت انگلستان پناهنده شود مجلس سفارت را به توپ خواهد بست. (۱۲۸۷ ش)

قزاقان خانه ظل السلطان عموی شاه را که از مخالفین بود به آتش کشیدند و اموال و اثاثیه او را غارت کردند. در این یورش خانه بانو عظمی خواهر ظل السلطان دستخوش غارت گردید. (۱۲۸۷ ش)

بامداد امروز مشیرالسلطنه پاشاخان امیربهادر را به سمت وزیر جنگ و میرزا محمدعلی خان قوام الدوله را به سمت وزیر مالیه معرفی نمود. (۱۲۸۷ ش)

تغییر نام‌ وزارت‌ کار به‌ کار و امور اجتماعی (۱۳۴۳ ش)

شهادت‌ غلامرضا آزادی‌ معاون‌ عملیات‌ قرارگاه‌ قدس‌ در جبهه‌ های‌ جنگ‌ تحمیلی (۱۳۶۶ ش)

• انتشار روزنامه‌ مظفری در بوشهر (۱۳۱۹ ق)

آغاز قیام تاریخی “ژان كالون” مصلح معروف مذهبی در ژنو (۱۵۳۶ م)

تولد “پیترو متاسْتازْیو” ادیب و نویسنده معروف ایتالیایی (۱۶۹۸ م)

انجمن آمریکایی بیماری‎های قلب اعلام داشت یک چهارم آمریکایی‎ها بیمار قلبی هستند. (۲۰۰۴ م)


رویدادها

 • ۱۲۸۷ – به توپ بستن مجلس شورای ملی به دستور محمد علی شاه قاجار
 • ۱۳۳۵ – در ادامهٔ سیاست تقویت نیروی نظامی ایران، ایالات متحده آمریکا چهار هواپیمای جت به ایران بخشید.
 • ۱۳۶۰ – در پی عزل ابولحسن بنی صدر از مقام ریاست جمهوری ایران، شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل و در این روز اولین جلسهٔ رسمی آن برگزار شد. شهیدبهشتی (رئیس دیوان عالی کشور)،هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای ملی) و محمدعلی رجایی (نخست وزیر) اعضای این شورا بودند.

زادروزها

 • ۱۳۱۸ – صمد بهرنگی، داستان‌نویس، محقق، مترجم، و شاعر چپ ایرانی
 • ۱۳۳۴ – پرویز پرستویی، بازیگر ایرانی سینما، تئاتر و تلویزیون
 • ۱۳۵۱ – زین‌الدین زیدان، فوتبالیست فرانسوی
 • ۱۳۵۵ – پاتریک ویه‌را، فوتبالیست فرانسوی
 • ۱۳۶۰ – سارا نایینی، خواننده ایرانی

درگذشت‌ها

 • ۴۱۶ – ابن سینا در همدان (برابر جمعه اول رمضان ۴۲۸ قمری)
 • ۱۲۸۷ – میرزا جهانگیرخان معروف به جهانگیرخان شیرازی یا جهانگیرخان صور اسرافیل روزنامه‌نگار دوره مشروطیت ایران
 • ۱۲۸۷ – ملک‌المتکلمین از خطیبان دوره مشروطیت ایران
 • دکتر علی اصغر مؤدب نفیسی، استاد مدرسه طب دارالفنون و نخستین وزیر بهداری ایران.
 • می پسندم (1)
 • نمی پسندم  (0)
 • نظری ندارم  (0)
Share
لینک کوتاه: http://reforms.ir/fa/news/3046
کلیدواژه ها: