کلاسی که گفته میشد پس از گفت و گو و رایزنی های مختلف و همچنین انتخاب مدرسی کارکُشته قرار بود برای علاقمندان این رشته از 16 مرداد ماه برگزار شود دستخوش تغییراتی شد، اتفاقی که باعث