جنگل های هیرکانی که در منطقه شمال ایران قرار دارند، قرار بود نخستین اثر ثبتی ایران به عنوان میراث طبیعی باشند. اما همان زمان نیز زمزمه‌هايی از تلاش کشور آذربایجان برای ثبت مستقل این جنگل ها به